Buchkalender, 4-Monatskalender, Tischkalender u.v.m.